Tin tức

Công ty Nam Phương (South) tham gia triển lãm nhằm chào mừng 45 năm thành lập Khoa trắc địa mỏ - Trường đại học mỏ địa chất
23-09-2013 14:19:56

Công ty TNHH THIẾT BỊ ĐO ĐẠC ĐỊA LONG tham gia triển lãm nhằm chào mừng 45 năm thành lập Khoa trắc địa mỏ - Trường đại học mỏ địa chất

Các hình ảnh tham gia triển lãm của công ty